Partnerzy

GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU Sp. z o.o.

ul. Wincentego Pola 16

44-100 GLIWICE

wyślij zapytanie
www.gapr.pl
Pakiet: Sponsor Srebrny

Informacje

GAPR sp. z o.o. jest spółką z Miastem Gliwice jako jej głównym udziałowcem, której zadaniem jest w szczególności wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Wspieranie MŚP stanowi istotny element polityki Miasta Gliwice, a utworzenie spółki stało się instrumentem jej realizacji. Od 15 lat Agencja prowadzi intensywne działania na rzecz nauki, biznesu i samorządu. Tworzy sprzyjające warunki dla powstawania nowych firm oraz rozwoju przedsiębiorstw istniejących. Spółka posiada unikalny zbiór zasobów, dzięki którym wsparcie dla firm może mieć charakter kompleksowy.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jest prężnie działającą instytucją otoczenia biznesu. Stanowi platformę dialogu i współpracy pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami a organami władzy państwowej i samorządowej. To idealne miejsce dla osób poszukujących innowacyjnych rozwiązań. Współpraca z naukowcami sprawia, że jest to doskonały partner w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych w gospodarce.

GAPR sp. z o.o. w Gliwicach to wiarygodny partner, kreujący konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, integrujący i wspierający środowisko przedsiębiorców. GAPR sp. z o.o. stawia także na usługi wysokich technologii, co w połączeniu z nowymi szlakami komunikacyjnymi, nowoczesnymi obiektami oraz dostępnymi terenami pod zabudowę stanowi o wyjątkowej atrakcyjności inwestycyjnej firmy.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach efektywnie wykorzystuje fundusze unijne poprzez realizację innowacyjnych projektów, w tym m.in. uruchomienie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Śląsk, prowadzenie ośrodka informacyjno-doradczego w ramach sieci Enterprise Europe Network czy organizację staży zawodowych.

Oferta Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez GAPR sp. z o.o. stanowi atrakcyjną alternatywę zewnętrznego finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą.

Swoje priorytety realizuje wykorzystując szereg wysokiej jakości usług, pośród których znajdują się m.in.:

 • usługi informacyjne i doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (KSI KSU),
 • szkolenia audytorskie / ISO,
 •  szkolenia doskonalące systemy zarządzania jakością,
 • Lean Manufacturing,
 • Lean Management,
 • szkolenia wspierające kompetencje pracownika.

Realizacja kilkudziesięciu projektów unijnych, akredytacja Krajowego Systemu Usług działających w ramach PARP sprawiają, ze GAPR sp. z o.o. to miejsce świadczące szeroki zakres usług dla biznesu, nauki, samorządu:

 • kompleksowa pomoc dotycząca zarówno wsparcia merytorycznego, zapewnienia miejsca dla działalności początkującym przedsiębiorstwom, jak i pozyskiwania środków unijnych,
 • nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi,
 • komercjalizacja nowych rozwiązań technologicznych lub innowacyjnych,
 • usługi doradcze, informacyjne i szkoleniowe,
 • audyty energetyczne,
 • grupowe zakupy energii elektrycznej,
 • nadzór inwestorski.

Firma prowadzi inkubatory przedsiębiorczości, których zadaniem jest wspieranie szczególnie ludzi młodych, będących u progu swojej kariery zawodowej poprzez:

 • udostępnienie powierzchni biurowych po preferencyjnych cenach,
 • zapewnienie dostępu do szybkiego i stabilnego łącza internetowego,
 • możliwość skorzystania z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych.