Partnerzy

MARCO Sp. z o.o.

ul. Antonio Gaudiego 8D

44-100 Gliwice

wyślij zapytanie
Branża: Znakowanie i automatyczna identyfikacja
W klubie Biznesu od: 9.01.2012
www.labels.pl
Pakiet: Sponsor Srebrny

Informacje

Firma MARCO jest wyjątkową, szeroko działającą organizacją dostarczającą komponenty m.in. do przemysłu elektronicznego, samochodowego i elektrotechnicznego. Od wielu lat odnotowujemy bardzo dynamiczny rozwój poprzez pozyskiwanie nowych klientów, rozwijanie obecnych i konsekwentnie podnosząc efektywność naszych działań. Wieloletnia praca ze stabilnym zespołem wspaniałych ludzi spowodowała zbudowanie wyjątkowej kultury biznesowej naszej organizacji. Kultura ta kładzie bardzo duży nacisk na szacunek dla ludzi oraz niekończący się proces usprawniania i ulepszania wszelkich procesów działających w firmie. W codziennej pracy konsekwentnie rozwijamy: zaangażowanie w procesy wewnętrzne i zewnętrzne, elastyczność i wysoką jakość działań, eliminację błędów, komunikację i kulturę pracy oraz grupowe rozwiązywanie problemów. Konsekwentne i profesjonalne realizowanie wyznaczonych celów przekształciła nas w samouczącą się organizację. Wyjątkowość naszych działań przejawia się również w specyficznej polityce środowiskowej, promowania „zielonego sposobu pracy” oraz szeroko rozumianej działalności charytatywnej i sponsorskiej. Nowoczesny i unikalny sposób zarządzania prowadzony przez MARCO zmierza do budowania długofalowego dobrobytu dla wszystkich członków organizacji, jak również wszystkich partnerów współpracujących. Poprzez konsekwentne rozszerzanie skali działania oraz promowanie kultury biznesowej MARCO, mamy zamiar pozytywnie wpływać na światową gospodarkę i globalny postęp.