Partnerzy

KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

ul. Wojewódzka 42

40-026 Katowice

 

wyślij zapytanie
Branża: Wsparcie procesów restrukturyzacyjnych
W klubie Biznesu od: 01.08.2013
www.ksse.com.pl
Pakiet: Klub Biznesu

Informacje

Katowicka SSE S.A. została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 roku. Utworzono ją w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie.

Do naszych głównych zadań należy:

 • Promocja Strefy i poszukiwanie nowych inwestorów.
 • Sprzedaż ziemi i innych nieruchomości objętych statusem Strefy.
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie.
 • Przyznanie praw do ulgi podatkowej.
 • Pomoc inwestorom w prowadzeniu działalności.

Jako Zarządzający strefą ekonomiczną, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach oprócz statutowej działalności świadczy również dodatkowe usługi wspierające podmioty działające w strefie oraz jej otoczeniu:

 • aktywne pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w otoczeniu Strefy;
 • obsługa konsultingowa, szkolenia dotyczące tematyki związanej z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych;
 • prowadzenie bazy potencjalnych usługodawców na rzecz realizacji inwestycji w KSSE.
 • „one-stop-shop” (kompleksowa obsługa inwestora);
 • wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych;
 • działania w zakresie wspierania kooperacji w regionie; doradztwo personalne oraz szkolenia kadr prowadzone przez Centrum Rozwoju Kadr z siedzibą w  Podstrefie tyskiej; usługi w zakresie medycyny pracy.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna od lat jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. Dotychczas pozyskaliśmy już ponad 200 firm, które zrealizowały lub są w trakcie realizacji swoich inwestycji. Przedsiębiorstwa te zainwestowały łącznie już około 20 mld złotych oraz utworzyły ponad 50.000 nowych miejsc pracy. Największa inwestycja w KSSE to fabryka samochodów OPEL koncernu General Motors.